Reklamacje i zwroty

Wszystkie zapytania dotyczące zwrotów, wymiany lub reklamacji prosimy kierować na email sklep@vanilove.pl lub pod numerem telefonu 720771762 (infolinia czynna od 9 do 15 w dni robocze).

WYMIANY I ZWROTY 

Każdy klient ma prawo do rezygnacji z zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki i zwrócić towar na zasadach i z zachowaniem terminów, o których mowa w regulaminie. 

Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z rachunkiem oraz oryginałem formularza zwrotu, na adres Sprzedawcy: Vanilove s.c N.Szubert, K.Rakoczy-Domagała 51-412 Wrocław, ul. Giżycka 62, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o Odstąpieniu. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz/rzeczy przed upływem terminu 14 dni. 

Firma Vanilove s.c zastrzega sobie, nie przyjmowanie przesyłek ze zwrotami i reklamacjami wysłanymi przez klienta za pobraniem na koszt firmy Vanilove s.c

W przypadku standardowego zwrotu przez Klienta, Sklep Internetowy zwraca jedynie koszt stanowiący wartość produktu, koszty wysyłki nie są wliczane do zwrotu.

W przypadku Odstąpienia Sklep Internetowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane odpłatności tylko i wyłącznie w przypadku gdy towar jest wadliwy, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany przez Klienta o decyzji w sprawie wykonania prawa Odstąpienia.

Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sklep internetowy nie zwraca środków związanych z odesłaniem i odstąpieniem od umowy w przypadku towaru niewadliwego.

Zwrot pieniędzy następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu przez sklep VANILOVE.PL. Jeśli była wykonana płatność bezpośrednio nasz nasz rachunek pieniądze zwracamy na konto, z którego robiony był przelew, jeśli jednak było to za pośrednictwem systemu przelewu elektronicznego, prosimy o zamieszczenie na formularz odstąpienia nr rachunku do zwrotu który należy bezpośrednio do kupującego.

REKLAMACJE 

Reklamacja towaru może nastąpić ze względu  na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej. od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o odesłanie rzeczy na adres Sprzedawcy Vanilove s.c, ul.Giżycka 62, 51-412 Wrocław, proszony jest o dołączenie rachunku. W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego  (poniżej wzór formularza) i wysłania z towarem oraz drogą elektroniczną na adres sklep@vanilove.pl.

Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni  licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji. 

 

 

WZÓR - OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

.........................................................

Imii nazwisko

.........................................................

Adres zamieszkania

.........................................................

Telefon kontaktowy

VANILOVE S.C

UL. Giżycka 62

51-412 WROCŁAW

Owiadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta zwracam zakupiony towar w postaci: .............................................................................................................................................................

Towar otrzymałem dnia: .................................

Powód zwrotu: ................................. ................................. .................................

Nr zamówienia na www.vanilove.pl.....................................................

Numer konta na który proszę dokonać zwrotu mojego świadczenie .............................................................................................................................................................

Oświadczam, że zwracany towar jest w stanie niezmienionym i nie był używany.

W załączeniu przesyłam oryginał rachunku.

 

PODPIS

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

Miejscowość .................................. Data .....................................

 

Model lub opis reklamowanego towaru ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dane reklamującego :

Imię Nazwisko .............................................................................................................................................................

Adres .....................................................................................................................................................   

Nr zamówieniana ....................................................................................................

Cena produktu reklamowanego...................................................................................................

Telefon kontaktowy ...............................................................................................................................

Adres e-mail ..........................................................................................................

Zgłoszenie reklamacyjne :

Opis usterki 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Numer konta na który proszę dokonać zwrotu mojego świadczenie .............................................................................................................................................................

W załączniku oryginał paragonu

Podpis